Оглас за пријем у радни однос

          1.   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (завршена средња медицинска школа, општи смер), за рад на неодређено време, са пуним радним временом у Здравственом центру Гњилане  – 13 извршиоца.           2. ...

Оглас за пријем у радни однос

Оглас за пријем у радни однос за радно место Доктор медицине специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интезивне терапије – један извршилац