Оглас за пријем у радни однос

          1.   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (завршена средња медицинска школа, општи смер), за рад на неодређено време, са пуним радним временом у Здравственом центру Гњилане  – 13 извршиоца.

          2.  ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Гњилане, Возни парк  – 1 извршиоц.  

You may also like...